Nalaten

Wilt u dat er ook na uw overlijden klassieke muziek blijft klinken?  Gunt u andere mensen ook de ontroering van een muzikale ervaring? Wilt u de levens van kwetsbare mensen ietsje mooier maken met muziek?

U kunt ons steunen bij ons werk door de Stichting Appeltaartconcerten in uw testament op te nemen of door ons een legaat te geven.

In het testament opnemen

U kunt de Stichting Appeltaartconcerten tot (mede) erfgenaam benoemen. U geeft daarmee uw nalatenschap aan Stichting Appeltaartconcerten (en eventuele andere erfgenamen). U beslist zelf welk deel van uw erfenis u nalaat.

Legaat geven

Of u kunt er voor kiezen om een legaat te geven. Een legaat is een geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een goed (zoals een schilderij of woning). De stichting Appeltaartconcerten wordt hiermee legataris. Overigens kunt u eigendommen nalaten onder het recht van vruchtgebruik. Zo kunt u uw woning nalaten, maar kan uw partner er blijven wonen tot hij of zij overlijdt.

Nalaten kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Dit geldt zowel voor een erfenis als voor een legaat. In uw testament heeft u de mogelijkheid een executeur te benoemen. U bepaalt zelf wie dit is. De executeur regelt de afwikkeling van uw testament na uw overlijden. U kunt uw testamant elk moment laten wijzigen.

Mocht u overwegen om de Stichting Appeltaartconcerten op te nemen in uw testament neemt u dan contact op met Michiel Holtrop. Wij schakelen graag onze expert op dit gebied hiervoor in. Als u een nieuw testament wilt laten opstellen kunnen we u in contact brengen met een voordelige notaris-service.

×
X

Send this to friend