Nalaten aan de Stichting Appeltaartconcerten?

Vindt u het belangrijk om iets van schoonheid en troost na te laten? Wilt u dat er nu en in de toekomst mensen geraakt worden door klassieke muziek? U kunt hier een steentje aan bijdragen door de Stichting Appeltaartconcerten in uw testament op te nemen of door ons een legaat te geven. Wij hebben contact met een bevriende notaris en een online-notaris die dit voor u kunnen regelen. U kunt dit ook zelf regelen, zonder ons hierover in te lichten. Omdat wij een ANBI status hebben hoeft er over de nalatenschap geen erfbelasting te worden betaald.

Legaat geven

U kunt de Stichting Appeltaartconcerten tot (mede) erfgenaam benoemen. U geeft daarmee uw nalatenschap aan Stichting Appeltaartconcerten (en eventuele andere erfgenamen). U beslist zelf welk deel van uw erfenis u nalaat.

Of u kunt er voor kiezen om een legaat te geven. Een legaat is een geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een goed (zoals een schilderij of woning). De Stichting Appeltaartconcerten wordt hiermee legataris. Overigens kunt u eigendommen nalaten onder het recht van vruchtgebruik. Zo kunt u uw woning nalaten, maar kan uw partner er blijven wonen tot hij of zij overlijdt.

Nalaten kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Dit geldt zowel voor een erfenis als voor een legaat. In uw testament heeft u de mogelijkheid een executeur te benoemen. U bepaalt zelf wie dit is. De executeur regelt de afwikkeling van uw testament na uw overlijden. U kunt uw testament elk moment laten wijzigen.

Mocht u overwegen om de Stichting Appeltaartconcerten op te nemen in uw testament dan kunt u dit regelen zonder dat wij  dat weten, maar u kunt ook contact opnemen met de zakelijk leider, Michiel Holtrop.

×
X
Send this to a friend