Sponsoring

Wij werken graag samen met gelijkgestemde bedrijven en andere organisaties. En we laten ons graag financieel steunen. Die ondersteuning kent niet alleen voordelen voor ons, maar ook voor uw bedrijf.

  • Ons sympathieke imago is besmettelijk. Dat kunt u vast gaan merken tijdens uw klantgesprekken. Hopelijk is het ook een extra verkoopargument.
  • U vergroot uw naamsbekendheid onder (zorg)instellingen, culturele organisaties, luisteraars en mantelzorgers, wijkbewoners en onder onze andere zakelijke contacten.
  • Ook uw werknemers hebben in hun familie kwetsbare ouderen. Ook voor hen maakt u onze Appeltaartconcerten mogelijk. U bent zichtbaar een humane werkgever.

 

Financiële steun: sponsoren of giften

Als ondernemer kunt u op 2 manieren de Appeltaartconcerten financieel steunen. Dit kan door sponsoring en door het doen van giften. Sponsoring is een ruilovereenkomst. Sponsort u, dan verwacht u iets terug voor uw financiële steun. Bijvoorbeeld in de vorm van naamsvermelding of uw logo op een flyer, een filmpje met uw merk in beeld oid. Sponsoring valt daarom vaak onder reclame of marketing. Bij giften is dit niet het geval.

Zakelijke giften

Er gelden bepaalde belastingvoordelen voor het doen van giften, maar dat hangt af van het type onderneming dat u heeft. Voor een bv gelden andere regels dan voor een eenmanszaak, vof of cv. Vanuit een bv kunt u ‘zakelijk geven’. Voor zakelijke giften geldt dat de belastingaftrek van giften in totaal niet hoger mag zijn dan 50% van de winst en dat hij onder de € 100.000 moet blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

Giften eenmanszaak, vof en cv

Voor een eenmanszaak, cv en vof gelden andere regels dan voor een bv. Deze zijn dezelfde als voor particuliere giften. Hierbij geldt dat u eenmalige giften kunt aftrekken in box 1, waar in 2018 een belastingtarief geldt tussen 36,55% en 51,95%. De eenmalige gift moet op jaarbasis hoger zijn dan 1% en mag maximaal 10% zijn van het verzamelinkomen.

Periodieke of eenmalige giften

Het heeft voordelen om periodieke giften te doen, in plaats van eenmalige giften. Voor periodieke giften geldt geen minimumdrempel van 1% en er is geen maximum aan de aftrekbaarheid van de giften. Dat is bij eenmalige giften wel het geval. De gift is dus totaal aftrekbaar. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan gelden de regels voor een eenmalige gift. Wilt u een periodieke gift doen? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Er moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen uw onderneming en het goede doel.
  • U moet minimaal 1 keer per jaar, gedurende minimaal 5 jaar, een gift doen.
  • De bedragen moeten iedere keer ongeveer even hoog zijn.

Neem contact met ons op via michiel@appeltaartconcerten.nl

×
X
Send this to a friend