Team

De Stichting Appeltaartconcerten heeft een bestuur en een artistiek leider:

Stan Paardekooper (voorzitter), André Niessen (secretaris) en Machteld Willemse (penningmeester). Michiel Holtrop is artistiek en zakelijk leider. Hij is geen lid van het bestuur.

We worden ondersteund door onze producente Miriam Bouten, vormgeefster Lobke van Aar en vrijwilligers Petra, Rodney, Anneloes, Olav en anderen.

Op de locaties van de concerten zijn nog veel meer vrijwilligers actief bij de concerten: we schatten dat wel 200 vrijwilligers helpen met halen, brengen, serveren en afruimen.

Ons comité van aanbeveling en professionals in ons netwerk adviseren ons over onze activiteiten, fondsenwerving en toekomstplannen.

×
X
Send this to a friend