Steunstichting

Steunstichting Appeltaartconcerten ondersteunt Stichting Appeltaartconcerten met geld.

appeltaart

Draagt u de Appeltaartconcerten een warm hart toe?
Wilt u de rijkdom en schoonheid van de klassieke muziek delen met andere mensen?

Overweegt u om nu of later een grotere donatie te doen die nog jarenlang zal ‘doorklinken’ tijdens de Appeltaartconcerten?
Dan is een bijdrage aan de Steunstichting Appeltaartconcerten een goede optie.

We kijken graag samen hoe we uw wensen kunnen realiseren! Neem zonodig contact op met de artistiek leider Michiel Holtrop van de Stichting Appeltaartconcerten.

Naam: Steunstichting Appeltaartconcerten
Rekeningnummer: NL 92 TRIO 0379 7463 01
KvK 75418991
RSIN 860275991

De Steunstichting Appeltaartconcerten heeft de culturele ANBI status. Met de ANBI Status heeft u mogelijk een groot fiscaal voordeel.

De ‘Steunstichting Appeltaartconcerten’ gaat de Stichting Appeltaartconcerten ‘toekomstbestendig’ maken door enige vermogensopbouw. De Steunstichting wil elk jaar een gedeelte van het eigen vermogen ‘gedoseerd’ besteden aan (deel)projecten van de Stichting Appeltaartconcerten.

De Steunstichting is bedoeld voor:
-grotere giften en Periodieke Schenkingen
-legaten en erfenissen
-fondsen op naam

De Steunstichting heeft als doel:

Het stimuleren van belangstelling voor de activiteiten van de Stichting Appeltaartconcerten te Utrecht en ook de subsidiewerving bij fondsen, het inzamelen van gelden en andere zaken bij ondernemingen, instellingen en particulieren, die ter beschikking gesteld worden van, en dienen tot instandhouding van en ter realisering van de doelstellingen van de Stichting Appeltaartconcerten; deze doelstellingen zijn: het zonder winstbejag vergroten van de deelname aan kunst en cultuur van bijzondere doelgroepen zoals ouderen, zieken, eenzamen, kinderen en jongeren, zowel op het artistieke, educatieve als sociale vlak.

Hier leest u ons beleidsplan.

Beleidsplan Steunstichting Appeltaartconcerten

Hier kunt onze brochure downloaden: Brochure Steunstichting

Bestuur en artistieke leiding
Stan Paardekooper, voorzitter
André Niessen, secretaris
Machteld Willemse, penningmeester
Michiel Holtrop, is adviseur (geen lid van het bestuur).

Een rooster van aftreden wordt opgesteld, waarbij  het mogelijk is dat het bestuur deels anders wordt samengesteld dan het bestuur van de Stichting Appeltaartconcerten.

Vergoeding
Bestuur en adviseur krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid en adviseur.

Jaarcijfers en jaarverslagen
Omdat de Steunstichting in 2019 is opgericht zijn er nog geen jaarcijfers en jaarverslagen beschikbaar.

×
X

Send this to a friend