Steunstichting

De Steun-stichting Appeltaartconcerten bouwt vermogen op ten behoeve van Stichting Appeltaartconcerten.

Onze wens is dat dit vermogen steeds meer een stabiele basis en financieringsbron vormt van de activiteiten van Stichting Appeltaartconcerten. De Steunstichting is dus op de langere termijn gericht. Zo kunnen de musici zich op de mooie muzikale projecten concentreren en is de fondsenwerving minder ad-hoc.

In onze brochure leest u uitgebreider hoe u via de Steunstichting een bijdrage kunt leveren aan de Appeltaartconcerten. Deze kunt u bij ons aanvragen, of hier downloaden.

appeltaart

Iedereen heeft eigen overwegingen om de Appeltaartconcerten te steunen. Voor velen zijn Appeltaartconcerten geen doel op zich, maar een middel: met de klassieke muziek maken we de wereld een beetje mooier.

Met de laagdrempelige live concerten worden mensen ongeacht afkomst, leeftijd, ziekte of beperking, in hart en ziel geraakt. Door uw steun verrijkt u het leven van heel veel mensen, waaronder veel kwetsbare mensen en moeilijke situaties. Ongeveer de helft van de Appeltaartconcerten vindt plaats in verpleeghuizen.

De Steunstichting is bedoeld voor:
-eenmalige en grotere giften
-Periodieke Schenkingen
-legaten en erfenissen
-fondsen op naam

Wij overleggen graag met u over uw wensen: op welke manier u uw geld in de mooiste muziek kunt omzetten.

Officiele naam: Steunstichting Appeltaartconcerten
Rekeningnummer: NL 92 TRIO 0379 7463 01
KvK 75418991
RSIN 860275991

ANBI
De Steunstichting Appeltaartconcerten heeft de culturele ANBI status. Met de ANBI Status heeft u mogelijk een flink fiscaal voordeel.

Uit de statuten:
De Steunstichting heeft als doel: Het stimuleren van belangstelling voor de activiteiten van de Stichting Appeltaartconcerten te Utrecht en ook de subsidiewerving bij fondsen, het inzamelen van gelden en andere zaken bij ondernemingen, instellingen en particulieren, die ter beschikking gesteld worden van, en dienen tot instandhouding van en ter realisering van de doelstellingen van de Stichting Appeltaartconcerten; deze doelstellingen zijn: het zonder winstbejag vergroten van de deelname aan kunst en cultuur van bijzondere doelgroepen zoals ouderen, zieken, eenzamen, kinderen en jongeren, zowel op het artistieke, educatieve als sociale vlak.

Beleidsplan
Hier leest u ons beleidsplan: Beleidsplan Steunstichting Appeltaartconcerten

Brochure
Hier kunt onze brochure downloaden: Brochure Steunstichting

Bestuur en artistieke leiding
Stan Paardekooper, voorzitter
André Niessen, secretaris
Machteld Willemse, penningmeester
Michiel Holtrop, adviseur (geen lid van het bestuur).

Een rooster van aftreden wordt opgesteld, waarbij het mogelijk is dat het bestuur deels anders wordt samengesteld dan het bestuur van de Stichting Appeltaartconcerten.

Vergoeding
Bestuur en adviseur krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid en adviseur.

Jaarcijfers en jaarverslagen

Jaarverslag 2021

ANBI formulier 2021

Jaarverslag 2020

ANBI formulier 2020

Jaarrekening 2019 Steunstichting Appeltaartconcerten
Jaarverslag 2019 Steunstichting Appeltaartconcerten
Omdat de Steunstichting in 2019 is opgericht zijn er geen eerdere jaarcijfers en jaarverslagen beschikbaar.

Vraag de brochure van de Steunstichting aan!
×
X
Send this to a friend