Anbi

De Stichting Appeltaartconcerten is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI): ‘een Culturele ANBI’. Dit geeft u mogelijk fiscale voordelen als u ons financieel ondersteunt.

andbi

Gegevens:
Naam: Stichting Appeltaartconcerten
Fiscaal nummer: 8541.00.398
RSIN 854100398
KvK 60879238
Bankrekening: NL82 TRIO 0197 8935 97 t.n.v.  de Stichting Appeltaartconcerten te Utrecht
Postadres: H.J. Schimmelplein 53, 3532TH Utrecht
Mailadres: bestuur@appeltaartconcerten.nl

Doelstelling
De Stichting Appeltaartconcerten stelt zich ten doel: ‘het zonder winstbejag vergroten van de deelname aan kunst en cultuur van bijzondere doelgroepen zoals ouderen, zieken, eenzamen, kinderen en jongeren, zowel op het artistieke, educatieve als sociale vlak.’

Bestuur en artistieke leiding
Stan Paardekooper, voorzitter
André Niessen, secretaris
Machteld Willemse, penningmeester
Michiel Holtrop, artistiek leider (geen lid van het bestuur).

Vergoeding
Bestuur en artistiek leider krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid en artistiek leider. De artistiek leider krijgt een overeenkomst tot opdracht om de concertseries uit te voeren.

Activiteiten
We spelen jaarlijks meer dan 150 laagdrempelige concerten met klassieke muziek voor bijzondere doelgroepen. We bereiken hiermee tussen de 8.000 en 10.000 mensen. We gaan meestal naar ons publiek toe, in wijktheaters en zorginstellingen. Steeds proberen we ons publiek divers van samenstelling te laten zijn. Zo zijn mantelzorgers en vitale liefhebbers van klassieke muziek ook welkom bij de concerten. We streven ernaar dat onze concerten in muzikaal en sociaal opzicht mooie ervaringen zijn. We spelen in grote delen van Nederland.

Nevenfuncties:
Stan Paardekooper: orkestdirecteur in ruste, lid bestuur Delft Chambermussic festival.
André Niessen: psychiater in ruste
Machteld Willemse: Werkzaam bij het VSB fonds
Michiel Holtrop: altviolist NedPhO, coach, trainer, adviseur

Hieronder ziet u links naar de meest recente jaarverslagen.

 

×
X
Send this to a friend