Anbi

De Stichting Appeltaartconcerten is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI): ‘een Culturele ANBI’. Dit geeft u mogelijk fiscale voordelen als u ons financieel ondersteunt.

andbi

Gegevens:
Naam: Stichting Appeltaartconcerten
Fiscaal nummer: 8541.00.398
RSIN 854100398
KvK 60879238
Bankrekening: NL82 TRIO 0197 8935 97 t.n.v.  de Stichting Appeltaartconcerten te Utrecht
Postadres: H.J. Schimmelplein 53, 3532TH Utrecht
Mailadres: bestuur@appeltaartconcerten.nl

Doelstelling
De Stichting Appeltaartconcerten stelt zich ten doel: ‘het zonder winstbejag vergroten van de deelname aan kunst en cultuur van bijzondere doelgroepen zoals ouderen, zieken, eenzamen, kinderen en jongeren, zowel op het artistieke, educatieve als sociale vlak.’

Bestuur en artistieke leiding
Stan Paardekooper, voorzitter
André Niessen, secretaris
Machteld Willemse, penningmeester
Michiel Holtrop, artistiek leider (geen lid van het bestuur).

Vergoeding
Bestuur en artistiek leider krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid en artistiek leider. De artistiek leider krijgt een overeenkomst tot opdracht om de concertseries uit te voeren.

×
X

Send this to a friend